Witaj na naszej stronie!biuro@osk-lider-szczecin.pl

Wypełnij dokumenty

Dokumenty jakie umożliwiają uzyskanie prawa jazdy

Każdy kursant przed rozpoczęciem nauki w szkole jazdy Lider Szczecin musi wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Dokumenty składamy w wydziale komunikacji przynależnego do lokalizacji kandydata. W starostwie zostaje nadany numer i stworzony profil kandydata na kierowcę (PKK).  Po połączeniu numeru PKK z peselem szkoła jazdy ma możliwość pobrania danych z profilu.

Obowiązkowe dokumenty

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

2. Orzeczenie lekarskie.

3. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Fotografia nie starsza niż sześć miesięcy, kolorowa z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.  Z wyraźnym lewym półprofilem głowy z widocznym lewym uchem. Wymiary 3,5 x 4,5 cm.  Osoba na zdjęciu nie może posiadać nakrycia głowy (wyjątkiem są osoby, które zobowiązuje wyznanie religijne – pod warunkiem, że fotografia na dowodzie tożsamości jest taka sama.) okularów z ciemnymi szkłami (Osoby z nabytą lub wrodzoną wadą wzroku mogą załączyć zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami).

Szkoła jazdy Lider może załatwić wszelkie formalności związane z PKK, jeśli kandydat wyrazi pisemną zgodę w formie upoważnienia.